PROTAŽENÍ BICEPSU O LAVICI

Podobné články

  • Tímto protahujícím cvičení se pokusíme protáhnout bicepsový sval, který může být zkrácený a přetížený.
  • Připravíme si lavičku, židli a nebo cokoliv jiného, což nám poskytne pevnou opěrnou plochu.
  • Stojíme čelem k lavičce. Dlaní se o ní opřeme pravou rukou a tělem se otočíme směrem vlevo o 180 stupňů a kleneme si na zem. Ruku neposunujeme, neotáčíme a neuvolňujeme.
  • Nadechneme se a s pomalým a dlouhým výdechem se budeme snažit propnout v lokti a tlačit loket společně s ramenem směrem k zemi tak, abychom cítili pnutí v oblasti bicepsu u lokte.
  • V protažené a mírně tahající poloze chvíli setrváme a budeme dýchat. Následně můžeme končetiny prohodit a opakovat stejným stylem.

Podobné články

jídelníček + trénink ONLINE TRENÉR
mám zájem