PROTAŽENÍ A POSTIZOMETRICKÁ RELAXACE ADDUKTORŮ

Podobné články

  • Výchozí polohu zaujmeme v leže na zádech.
  • Protahovanou dolní končetinu pokrčíme v kyčli a v koleni. Pokrčenou nohu opřeme zevní stranou kotníku nad kolenem druhé dolní končetiny.
  • Nadechneme se a s výdechem uvolníme koleno protahované dolní končetiny co nejvíce do strany směrem k zemi. Nesmí dojít k rotaci pánve.
  • Následně nadzvedneme koleno mírně směrem ke stropu, tím aktivujeme adduktory. Po celou dobu kontrakce se pomalu nadechujeme. Kontrakce by měla probíhat okolo 10 vteřin.
  • Následně s výdechem volně uvolníme protahovanou končetinu. Tato fáze musí mít dostatečný čas trvání, který je individuální, obvykle se pohybuje kolem 20-30 sekund.

Postizometrická relaxace


Na začátku terapie dosáhneme co největšího možného protažení svalových vláken, na které budeme působit – tzv. předpětí. Sval přitom neprotahujeme a nejdeme přes bolest. V této poloze pacient klade odpor proti protažení svalu minimální silou (izometricky) po dobu asi 10 s a zároveň se nadechuje. Následuje pokyn: „povolte“, který je spojen s výdechem pacienta a relaxací předem aktivovaného svalu. Dochází k fenoménu uvolnění, sval se protahuje dekontrakcí (ne pasivním protažením).


Podobné články

jídelníček + trénink ONLINE TRENÉR
mám zájem