Pravidla fóra

 

§ 1         Všeobecná ustanovení

 • Tato pravidla jsou závazná. Jsou doplněním stávajících Všeobecných Obchodních Podmínek.
 • Tím, že se uživatel registruje, potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.
 • Každý uživatel fóra by se měl snažit chovat se k ostatním zdvořile a s úctou, neboť se na fóru sdružují různé věkové kategorie.
 • Každý uživatel fóra je povinen respektovat rozhodnutí, která stanoví administrátor a dodržovat doporučení jimi stanovená.
 • Administrátor má právo za jakékoli porušení pravidel fóra udělit uživateli trest.
 • Pouze administrátor má právo určit, zda se jednalo o porušení pravidel či nikoliv.
 • Dbejte na to, že některá vlákna mají svá další rozšiřující pravidla, která je nutno znát v případě, že se do dané sekce aktivně zapojujete.

 

§ 2         Komunikace

 • Je přísně zakázáno používat kdekoliv na fóru neslušná či vulgární slova a urážky vůči jiným uživatelům.
 • Urážky, vulgarita či provokace vůči administrátorům může být trestána okamžitou trvalou blokací. Témata a příspěvky vytvořené za účelem vyvolání nějakého osobního konfliktu vůči administrátorům budou vymazány a jejich autor přísně potrestán.
 • Je přísně zakázáno prezentovat na fóru extremistické hnutí, pornografii, politické či náboženské názory, rasismus či cokoliv jiného, co je většinovou společností považováno za nevhodné nebo kazící dobré mravy.
 • Ryze soukromou komunikaci mezi dvěma uživateli směřujte do soukromých zpráv v případě, že její důsledky nemají žádný dopad na další uživatele fóra (smyslem je zejména zabránit zbytečným diskuzím a řešením osobních věcí mezi dvěma uživateli apod.).

 

§ 3         Profil uživatele

 • Je zakázáno používat uživatelská jména, která jsou vulgární a nevhodná.
 • Je zakázáno vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.
 • Bio uživatele fóra nesmí být urážlivé či jiným způsobem nevhodné.
 • Jakákoliv reklama v biu na jiné stránky může být trestána až trvalou blokací uživatele.
 • Dbejte na to, aby váš obrázek v profilu nebyl nevhodný a vulgární. 

 

§ 4         Vytvoření vlákna (příspěvek)

 • Dbejte na to, aby byl příspěvek vytvořen do příslušné kategorie. (Jde-li o otázku, ohledně stravy, vytvořte příspěvek do sekce "Strava", jde-li o nějaký téma ohledně cviku, vytvořte příspěvek do sekce "Cviky" atd.).
 • Dodržujte správné pojmenování jednotlivých příspěvků, usnadní to případné hledání důležitých věcí na fóru.
 • Vyhýbejte se všeobecným názvům kategorie (např. názvy "Strava", "Cviky" apod.).
 • Předtím, než vytvoříte příspěvek s určitým tématem (otázkou, idejí aj.), použijte tlačítko hledat, které je umístěno pod ikonkou lupy hned vedle možnost vytvoření příspěvku, a ověřte si, zda se daná věc již neprojednávala či nebyla zodpovězena. Zabráníte tím zbytečnému vytváření opakovaných témat.

 

§ 5         Komentáře

 • Vkládáte-li komentář do příspěvku, dbejte na to, aby se týkal dané problematiky, do které daný komentář vkládáte.
 • Nepište zbytečně více komentářů za sebou, nevyžaduje-li tomu daná situace jinak (např. delší časový úsek). Komentáře je možné editovat, pokud tedy chcete opravit chybu, doplnit zapomenutou informaci, využijte tuto funkci.
 • Snažte se vyvarovat citacím dlouhých příspěvků. Chcete-li citovat nějaký delší příspěvek, vložte vždy jen část daného příspěvku, na kterou reagujete. 

 

§ 6         Spamování - zbytečné příspěvky

 • Je zakázáno zbytečně fórum zatěžovat zprávami, které jsou brány za spam (zprávy typu: Hmmm, lol, ach jo atd.).
 • O tom co je bráno za spam rozhodují administrátoři. Pokud bude rozhodnuto, že se jedná o spam, komentář bude smazán. Při opakovaném spamování může hrozit blokace účtu.

 

§ 7         Vkládání obrázku

 • Je povoleno vložit obrázek o max. velikosti 2MB, chcete-li vložit větší obrázek, učiňte tak formou linku, který odkáže na stránku s daným obrázkem.
 • Je přísně zakázáno vkládat obrázky, které budou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.).
  

§ 8      Porušení pravidel

 • Pro nahlášení porušení pravidel fóra nepoužívejte toto fórum, ale e-mailovou adresu:  support@aleslamka.cz.
 • Pro nahlášení porušení pravidel na fóru, je potřeba doložit pádný důkaz (screen, odkaz atp.),

 

§ 9       Reklama

 • Je zakázáno vytvářet témata či posty za účelem propagace jiných internetových stránek či stránek, které na toto fórum nepatří.

 

§ 10       Autorská práva

 • Nepoužívejte ve svých postech žádný materiál, na který má někdo jiný autorská práva, bez jeho souhlasu.

 

§ 11       Tresty a blokace

 • V případě méně závažného porušení pravidel fóra bude uživatel napomenut. V případě, že se bude jednat o opakovaný menší přestupek či hrubší porušení pravidel, bude hráči udělena dočasná blokace účtu. V případě, že se bude jednat o neuposlechnutí příkazu moderátora či o hrubé porušení pravidel fóra, je možné udělit blokaci uživatelova účtu na dobu předem určenou či na dobu trvalou.
 • Administrátor stránek má právo udělit blokaci účtu i za výjimečných podmínek, které nejsou stanoveny v pravidlech.